TV Anchor aur Charwahe

TV Anchor Charwahe se:
Aap Bakre ko kya khilate hain?

Charwaha: Kale ko ya Safaid ko?

Anchor: Safaid ko

Charwaha: Ghass

Anchor: Aur Kale ko?

Charwaha: Use bhi Ghass

Anchor: Inhain bandhte kidher ho?

Charwaha: Kise Kale ko ya Safaid ko?

Anchor: Safaid ko

Charwaha: Bahar ke kamre mein

Anchor: Aur Kale ko?

Charwaha: Use bhi bahar ke kamre mein

Anchor: Aur nehlate kaise ho?

Charwaha: Kise Kale ko ya Safaid ko?

Anchor: Kale ko

Charwaha: Pani se

Anchor: Aur Safaid ko?

Charwaha: Use bhi pani se

Anchor Ghusse se:
Manhoos admi jab dono ke saath ek jaisa karta hai to mujhse bar bar puchta kyu hai Kala ya Safaid…

Charwaha: Kyu ke Safaid bakra mera hai

Anchor: Aur kala?

Charwaha: Woh bhi mera hai…