Tujhe Swarg mein Narak milega!

Yamraaj: Bacha Tu ne paap aur
punya dono kiya hai.
Isi liye tujhe Swarg mein
Narak milega!

Aadmi: Woh kaise?

Yamraaj: Roj raat, do glass
daaru, aur ek apsara milenge!

Aadmi: Ye to Swarg hi
Swarg hain!
.
.
Yamraaj: Glass mein “hole”
hoga,
aur apsara mein nahin!
