Patil jokes: पाटील अमेरिकेला गेला

पाटील अमेरिकेला गेला तिथे एका बिल्डिंग ला आग लागली.. पाटील फायर ब्रिगेडला- तुम्ही माणसांना खाली टाका मी पकडतो.. आधी पाटीलने एक बाईला झेललं नंतर एका मुलाला नंतर एका माणसाला. नंतर एका नीग्रो ला वरतून फ़ेकलं.. पाटीलानी त्याला सोडून दिलं आणि ओरडला.. . . , , . . , . . अरे जे जळालेत त्यांना नका