या आईला काही कळतच नाही

‘ या आईला काही कळतच नाही…’ या आईला तर काही, काही कळत नाही ओरडत असते सदानकदा.. जरा ब्रेक नाही.. झोपेतून उठवून नेते.. खाण्यासाठी मागे लागते इतक्या सक्काळी कधी.. भूक लागत नाही या आईला ना काही कळतच नाही दूध पितांना कार्टून मला, बघू देत नाही.. बाबा बघतात बातम्या त्यांना काही म्हणत नाही सारखी सारखी घड्याळ बघते..