Happy Navratri in advance

A B C D aati hai  kya…..?????Agar aati bhi hogi to aisi nahi aati hogi…..kyon ki esi aaj tak aapko kisi ne nahi sikhai hogi.. A=Ambe B=Bhawani C=Chamunda D=Durga E=Ekrupi F=Farsadharni G=Gayatri H=Hinglaaj I=Indrani J=Jagdamba K=Kali L=Laxmi M=Mahamaya N=Narayani O=Omkarini P=Padma Q=Qatyayani R=Ratnapriya S=Shitla T=Tripura Sundari U=Uma V=Vaishnavi W=Warahi Y=Yati Z=Zyvana ABCD padhte jao.. JAY