Happy guru purnima

🙏🌹गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरूर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ  🌹🙏