भारतीय नवऱ्याचे १० अजामीनपात्र गुन्हे

भारतीय नवऱ्याचे १० अजामीनपात्र गुन्हे : १. बायकोचा वाढदिवस विसरणे २. मुलांचा वाढदिवस , परीक्षा इतकेच काय इयत्ता पण विसरणे . ३. अंघोळ करताना टॉवेल विसरणे व अंघोळ झाल्यावर टॉवेल इकडेतिकडे टाकणे. ४. Driving करताना इकडेतिकडे पाहणे. ५. सासुरवाडीत मोठ्या आवाजात बोलणे व हसणे . ६. Shopping करताना दुकानाबाहेर बसून राहणे. ७. TV वरील महत्वाच्या