Punekar Collection

Puneri aajicha tadakhaa–

Mii signal la thamblo hoto mobile var watsapp karat. Signal green jhalela kalala nahi, tyamule tasach thambalo hoto….shejari rasta cross karnyasathi ubhya aslelya Aajibai agadi puneri tone madhe mhanaly
‘Punyatale signal hyahun hirawe hot nahit, nigha ata’

-x-x-x-x–x-x-x-x–x

Bhaajiwala khup vel bhaajivar pani shimpdat asto.
Shevti samor vat pahnari ek assal puneri bai mhante..
.
.
.
Bhendi shuddhivar ali asel tar 1 kilo dya

-x-x-x-x–x-x-x-x–x

Assal PUNERI….

Ek mulga karve road var bike jorat chalvat hota..
Ajoba tyala bolle “Karve.. aramat chalva”..

Mulga ragaane bolla “Mi Karve nahi”..

Ajoba bolle “Ohh sorry mala vaatla baapacha rasta aahe tumchya”