Marathi sher khaas tumachyaa saathi

Marathi sher khaas tumachyaasaathi

Haataavar basali maashi ti mi jhatakali..

Wa..wa..wa..

Arrey aadhi poorna aikun tar ghyaa

Haataavar basali maashi ti mi jhatakali
———————————————————-

Arre parat aali maashi, Aataa Maazi Satakali.!!! 