Marathi Boys Proposal

मुलगा: I LOVE YOU
मुलगी: नाही मी दुसर्यावर प्रेम करते .
मुलगा फुल नाराज होतो आणि अचानक काही वेळान जोरात पळु लागतो.
मुलगी विचारते काय झाल रे???
मुलगा: थांब तुझ्या आईला जाउन सांगतो………
मुलगी: इकड ये कुत्र्या…….I LOVE YOU TOO