Ishq dard hai

Sabne kaha ishq dard hai,
Humne kaha ye dard Kabul hai,
Sabne kaha is dardg ke saath ji nahi paoge,
Humne kaha is dard ke saath marna Kabul
hai