If Columbus had a sindhi wife

If Columbus had a sindhi wife, he could
never discover America coz..
Wife asks –
Kithe taa vanno ?
Kesa gad?
Kiya Venda?
Cha golan ta vanno ?
Hitee milando na chaa?
Har time Tava hi choo ?
Maa ithe akeli chaa kandis?
Daru roz piyandaa naa ?
Maaa bhi halla chaa ?
COLUMBUS:
Maran de.
Natho …vanaa
