Hyderabadi Phekus

Hyderabadi Phekus  !!!

Ismail bhai: “Hamare ghar ke rooma itte bade hain, hamare bawa ku phone ghumana padta…amma ku khali chai poochne ke wastey”

Salim Pheku: “Uttaich ?? Hamare makaan ke rooma itte bade hain, bawa amma ku chai ke wastey phone ghumaye…toh amma ko roaming lagta bolo…..