Counter Strike Game Commands in Marathi

Counter Strike Game Commands in
Marathi

Fire in The Hole – त्याच्या बोच्यात घाल..

Follow Me – लवड्यांनो माझे मागे चला..

Affirmative – ठीक आहे, भोसड्यात गेला..

Negative – निघ भेन्चोद..

Need Backup – लवडे लागलेत..

Hold This Position – इथेच आय घाला..

Enemy Spotted – रांडीचा दिसला..

Sector Clear – झाटा काय नाय इथे..

Stick Together Team –
तुमच्या आयची गांड एकत्र यांना..

Team Fall Back – आय झवली, पळा!