Archives for;

Gujrati Forwards

Aham ane laagni

‘જીવન’ હંમેશા ‘અહમ’ અને ‘લાગણી’ વચ્ચે રહેલુ છે … તફાવત ફકત એટલો છેકે લાગણી કહે છે: ચાલો ‘આપણે’ માફી માગીએ…, પરંતુ, અહમ કહે છે: તેમને કહો કે ‘તે’ માફી માગે. Continue reading →