Marathi forwards: चहा…! की Daru…!!

मला हे comparison आवडले. चहा…!  की  Daru…!! चहा म्हणजे उत्साह.., Daru म्हणजे स्टाईल..! चहा म्हणजे मैत्री.., Daru म्हणजे प्रेम..!! चहा एकदम झटपट.., Daru अक्षरशः निवांत…! चहा म्हणजे झकास.., Daru म्हणजे वाह मस्त…!! चहा म्हणजे कथासंग्रह…, Daru म्हणजे कादंबरी…! चहा नेहमी मंद दुपार नंतर…, Daru एक धुंद संध्याकाळी…!! चहा चिंब भिजल्यावर…, Daru ढग दाटुन आल्यावर…! चहा