हल्ली सर्वात जास्त भीती कसली वाटते माहितेय

हल्ली सर्वात जास्त भीती कसली वाटते माहितेय…? ?
.
.
new person joining watsapp..
सगळे msg, videos repeat करतो आणि त्याला वाटते
की yeh latest hai..
मग म्हणावे लागते नया हे वह