सुंदर मुलगी कॉलेज मधे दिसली की, कॉलेज कसे ” विधानसभेसारख ” वाटत

सुंदर मुलगी कॉलेज मधे दिसली की, कॉलेज कसे
” विधानसभेसारख ” वाटत
आणि ती मुलाकडे पाहून हसली की त्याला बिनविरोध
” आमदार ” झाल्यासारखा वाटत..
एकदा का ती लग्नाला हो म्हणाली की
” मुख्यमंत्री ” झाल्यासारखा वाटत..
आणि लग्नाला एक वर्ष झाल की मग
“” आदर्श घोटाळl “” केल्यासारख वाटत !!