मंगळावर गेलेल्या यानाला तेथे एक पुणेरी हॉटेल दिसले, तेथील काही पाट्या

मंगळावर गेलेल्या यानाला तेथे एक पुणेरी हॉटेल दिसले, तेथील काही पाट्या

मंगल उपहार गृह
खडकमाळ आळी , मंगळवार पेठ.

वेळ:
सकाळी 9 ते 11,
संध्याकाळी 5 ते 7

ग्राहकांसाठी सूचना:-

1. आपली याने स्वतःच्या जबाबदारीवर लावावीत .
2. कृपया पाणी मागु नये .
3. जादा ऑक्सीजन वाटीचा वेगळा आकार पडेल.
4. सकाळी 11 आणि संध्याकाळी 7 नंतर ऑक्सीजन बंद होईल तरी त्यानंतर ग्राहकांनी थांबू नये.
5. आमची इतर कोणत्याही ग्रहावर शाखा नाही.

ता.क.:-
स्वतःला मंगळ आहे, हे सांगून उगीच डिस्काऊंट मागू नये.

आपला,
ग्र. ह. मंगळवेढेकर