बहु भणेली बैरी लावो तो आवुज थाय भाइ

✔ गुजराती 👨
(तेनी पत्नीने)
आजे जमवामां शुं मोकलवानी छे??

पत्नी💃
(टीवी जोता-जोता)
फार्म फ्रेश चिली रेड टोमेटोस विथ इंडियन क्रिस्पी थीन नूडल्स।

👨पतिःवाउ…


ओफिसे जइने जोयु तो सेव-टमेटानुं शाक हतुं!

बहु भणेली बैरी लावो तो आवुज थाय भाइ।
😜 😝 😜

Comments

comments

Comments are closed.