पाऊस आलाय….थोडी पिऊन घ्या

पाऊस आलाय….थोडी पिऊन घ्या ……

थोडा बियरचा गंध घ्या
थोडा चकन्याचा छंद घ्या
उरात भरून आनंद घ्या..
आलाय पाऊस…..
थोडी पिऊन घ्या……
…..

बघा बियर बार उसळतोय
वारा दारु घुसळतोय
तुम्हीही त्यांच्यात मिसळून घ्या..
आलाय पाऊस…..
थोडी पिऊन घ्या…….
……

सर्दी पडसे रोजचेच..
त्याला औषध तेच तेच..
प्यायचेच आहेत नंतर काढे ,
आधी अमृत पिऊन घ्या..
आलाय पाऊस…..
थोडी पिऊन घ्या……..


बघा निसर्ग बहरलाय
गारव्याने देहही शहारलाय
मनही थोडं मोहरून घ्या..
आलाय पाऊस….. थोडी पिऊन घ्या