तुला काय मी माळी वाटलो

बायको नवर्याला : आहो, गार्डन मध्ये
मदत करा ना जरा….
नवरा : तुला काय मी माळी वाटलो??
.
बायको : आहो, इथे पाण्याचा पाईप
तुटला आहे….दुरुस्त करा ना…
नवरा : तुला काय मी प्लंबर
वाटलो का??
.
बायको : आहो, दरवाज्याचे हेंडल तुटले
आहे…दुरुस्त करा ना….
नवरा : तुला काय मी कारपेंटर
वाटलो???
.
.
नवरा काहीच न करता ऑफिस
ला जातो….संध्याकाळी परत
येतो तेंव्हा पाहतो सर्व कामे
झालेली असतात….
.
नवरा : हे सर्व कामे कोणी केली?
.
बायको : शेजारच्या काळे यांनी….पण
त्यांनी २ पर्याय दिले होते….
एक तर त्यांना चिकन बनवून द्यायचे
किंवा त्यांच्या सोबत झोपायचे…
.
नवरा : वाह….मग चिकन कसे झाले होते!!!
बायको : तुम्हाला काय
मी आचारी वाटले!!!!