कुणी तुमच्या घरावर पान खाऊन थुंकत असेल तर

“कुणी तुमच्या घरावर पान खाऊन थुंकत असेल तर ते पुसा!” 
– महात्मा गांधी

“पण लक्षात ठेवा ते पुसताना त्याचीच चड्डी वापरा!” 
– बाळासाहेब ठाकरे

“आणि मग ती त्यालाच घालायला लावा..”
– राज ठाकरे.