Category Archives: Marathi Forwards

Marathi Forwards: Nice Thought for Life

Nice Thought for Life… — बारमाही कधीही वादळवारे, पाऊस पडणाऱ्या एका प्रदेशात एका धनिक शेतकऱ्याला घरकामासाठी, तबेला व घोड्यांची निगा राखण्यासाठी एक नोकर हवा होता. एका सकाळी एक मरतुकडासा मुलगा त्याच्याकडे आला. त्याने नोकरी मागितली. “तू काय काय करू शकतोस?’ असे मालकाने थोड्याशा टाळण्याच्या सुरातच त्याला विचारले. मुलगा म्हणाला, “वादळीवाऱ्यासह गडगडाटी धुवाधार पाऊस पडत असताना… Read More »

मी आजपर्यंत दोन पायांच्या माणसाचे मांस कधीच खाल्ले नाही

Pls read nd share- एक दिवस एक कावळा आणि त्याचा मुलगा झाडावर बसले होते. कावळ्याचा मुलगा वडिलांना म्हणाला “मी आजपर्यंत सगळ्या प्रकारचे मांस खाल्ले… पण, दोन पायांच्या माणसाचे मांस कधीच खाल्ले नाही. बाबा, कसा स्वाद असतो हो या दोन पायांच्या जीवाच्या मांसाचा?” वडील कावळा म्हणाला “आजपर्यंतमी जीवनात ३ वेळा माणसाचे मांस खाल्ले आहे. खूपच चविष्ट… Read More »

लाकूडतोड्याची गोष्ट सर्वांनाच माहित असेल

लाकूडतोड्याची गोष्ट सर्वांनाच माहित असेल… तसंच काहीसं एकदा झालं… चम्प्या त्याच्या बायकोबरोबर जंगलात जातो..आणि त्याची बायको तलावात पडते. तो रडत असतो इतक्यात एक देवी येते.. तो देवीला सगळी कहाणी सांगतो.. देवी पाण्यात जाते आणि येताना कॅटरीना घेऊन येते.. देवी – हीच आहे का तुझी बायको? चम्प्या – हो हो हीच आहे.. देवी – खोटं बोललास… Read More »

नव्या युगाची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेली बायको

नव्या युगाची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेली बायको स्टूलावर चढून बिघडलेली ट्यूब दुरुस्त करण्यात मग्न आहे.. नवरा नेहमीप्रमाणे पेपर वाचतो आहे.. बायको – “अहो, जरा इकडे येता का? थोडी मदत करा पाहू..!” नवरा (त्रासिक चेहरा करुन उठत)- “हं, काय करु बोल?” बायको – “या दोन वायरपैकी एका वायरचे टोक धरा पाहू.” नवरा आज्ञाधारकपणे एका वायरचे टोक धरतो.… Read More »

तुला आठवतंय तो दूरदर्शनचा गोल-गोल फिरत येणारा लोगो

तुला आठवतंय : १. तो दूरदर्शनचा गोल-गोल फिरत येणारा लोगो २. दूरदर्शनचा तो पट्टया-पट्टयाचा स्क्रीनसेव्हर ३. मालगुडी डेज ४. देख भाई देख ५. रामायण ६. मिले सुर मेरा तुम्हारा ७. टर्निंग पॉइंट ८. भारत एक खोज ९. अलिफ लैला १०. ब्योमकेश बक्षी ११. तहकीकात १२. ही मॅन १३. सलमा सुलताना – ती दुरदर्शनवरची न्युज रीडर… Read More »

If these movies were dubbed in marathi

If these movies were dubbed in marathi….. KUCH KUCH HOTA HAI- Kasatari Hotay… HOLLOW MAN- Pokal Manus… DIE ANOTHER DAY- Nantar Kadhitari Mar… GONE WITH THE WIND- Gela Udat… SUPERMAN- Lai Bhari Manus… FANTASTIC 4 – Rapchik Chowge… SCORPION KING- Tatya Vinchu… THE MUMMY- Aai… THE MUMMY RETURNS- Aai Parat Aali… MISSION IMPOSSIBLE- Nahi Jamat.!… Read More »

भारतातून परदेशी गेलेली पहिली महिला कोण?

मास्तर: भारतातून परदेशी गेलेली पहिली महिला कोण? बंडू: सीता, श्रीलंका. मास्तर अजुन बेशुद्ध आहेत.