Category Archives: Marathi Forwards

वर्हाडी (विदर्भ) स्पेशल

वर्हाडी (विदर्भ) स्पेशल    ———————————————- येका मानसाले गनपती परसन्न झाला, गनपती नं थ्या मानसाले इचारलं “का पायजे रे भाउ तुले..?” थ्यो मानुस म्हनला का “देवा मले न्यानो पायजेन….” गनपती म्हनला “अबे भैताडा, म्या उंदरा वरुन फिरतो, माहा बाप नंदि वरुन फिरते, माही माय वाघा वरुन फिरते, माहा भाउ मोरा वरुन फिरते, अन् तुले वाटते का बे… Read More »

Collection of Marathi jokes

कावळा सरळ का उडतो? कारण तो विचार करतो की उगाचच… ‘का-वळा’? 😂 📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼 जर २५ रुपयाला पाव भाजी मिळते तर १०० रुपयाला काय मिळेल? : : : : : : : फुल भाजी ———————— 📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼 होटेल मध्ये ठेवलेली झाडे वाढत का नाहीत…?? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. कारण… Read More »

Marathi Forwards: Nice Thought for Life

Nice Thought for Life… — बारमाही कधीही वादळवारे, पाऊस पडणाऱ्या एका प्रदेशात एका धनिक शेतकऱ्याला घरकामासाठी, तबेला व घोड्यांची निगा राखण्यासाठी एक नोकर हवा होता. एका सकाळी एक मरतुकडासा मुलगा त्याच्याकडे आला. त्याने नोकरी मागितली. “तू काय काय करू शकतोस?’ असे मालकाने थोड्याशा टाळण्याच्या सुरातच त्याला विचारले. मुलगा म्हणाला, “वादळीवाऱ्यासह गडगडाटी धुवाधार पाऊस पडत असताना… Read More »

मी आजपर्यंत दोन पायांच्या माणसाचे मांस कधीच खाल्ले नाही

Pls read nd share- एक दिवस एक कावळा आणि त्याचा मुलगा झाडावर बसले होते. कावळ्याचा मुलगा वडिलांना म्हणाला “मी आजपर्यंत सगळ्या प्रकारचे मांस खाल्ले… पण, दोन पायांच्या माणसाचे मांस कधीच खाल्ले नाही. बाबा, कसा स्वाद असतो हो या दोन पायांच्या जीवाच्या मांसाचा?” वडील कावळा म्हणाला “आजपर्यंतमी जीवनात ३ वेळा माणसाचे मांस खाल्ले आहे. खूपच चविष्ट… Read More »

लाकूडतोड्याची गोष्ट सर्वांनाच माहित असेल

लाकूडतोड्याची गोष्ट सर्वांनाच माहित असेल… तसंच काहीसं एकदा झालं… चम्प्या त्याच्या बायकोबरोबर जंगलात जातो..आणि त्याची बायको तलावात पडते. तो रडत असतो इतक्यात एक देवी येते.. तो देवीला सगळी कहाणी सांगतो.. देवी पाण्यात जाते आणि येताना कॅटरीना घेऊन येते.. देवी – हीच आहे का तुझी बायको? चम्प्या – हो हो हीच आहे.. देवी – खोटं बोललास… Read More »

नव्या युगाची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेली बायको

नव्या युगाची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेली बायको स्टूलावर चढून बिघडलेली ट्यूब दुरुस्त करण्यात मग्न आहे.. नवरा नेहमीप्रमाणे पेपर वाचतो आहे.. बायको – “अहो, जरा इकडे येता का? थोडी मदत करा पाहू..!” नवरा (त्रासिक चेहरा करुन उठत)- “हं, काय करु बोल?” बायको – “या दोन वायरपैकी एका वायरचे टोक धरा पाहू.” नवरा आज्ञाधारकपणे एका वायरचे टोक धरतो.… Read More »