नवरा आणी बायको ही संसाराच्या गाडीची दोन चाके आहेत

नवरा आणी बायको ही संसाराच्या गाडीची दोन चाके आहेत…. यातील एक चाक बिघडले तर संसाराची गाडी चालु शकत नाही.. म्हणुन ,… . . . शहाणे लोक स्टेपनी   ठेवतात!

तू मजनू आहेस ना

हसून हसून पोट दुखवणारा जोक सादर करित आहे.. मजनू एका झाडामागे बसलेला असतो…. लैला : तू मजनू आहेस ना……….. मजनू : हो……….. आणि मजनू उठून अजून लांब झाडामागे जाऊन बसतो……… लैला : परत तू मजनू आहेस ना……….. मजन: हो मी Continue reading

हल्ली सर्वात जास्त भीती कसली वाटते माहितेय

हल्ली सर्वात जास्त भीती कसली वाटते माहितेय…? ? . . new person joining watsapp.. सगळे msg, videos repeat करतो आणि त्याला वाटते की yeh latest hai.. मग म्हणावे लागते नया हे वह

असा कोणता “तारा” आहे जो…….. जमिनीवर रहातो आणि काही दिवसात… आकाशात जातो

असा कोणता “तारा” आहे जो…….. जमिनीवर रहातो आणि काही दिवसात… आकाशात जातो…??? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Continue reading

तुम्ही काय वाचताय आजोबा

एकदा एक वृद्ध बागेत बाकड्यावर काहीतरी वाचत बसलेले असतात मुलगा : ” तुम्ही काय वाचताय आजोबा? ” वृद्ध : ” मी इतिहासाचे पुस्तक वाचतो आहे बेटा “…… मुलगा : “पण हे तर चावट पुस्तक आहे ” वृद्ध : ” पण Continue reading

सुंदर मुलगी कॉलेज मधे दिसली की, कॉलेज कसे ” विधानसभेसारख ” वाटत

सुंदर मुलगी कॉलेज मधे दिसली की, कॉलेज कसे ” विधानसभेसारख ” वाटत आणि ती मुलाकडे पाहून हसली की त्याला बिनविरोध ” आमदार ” झाल्यासारखा वाटत.. एकदा का ती लग्नाला हो म्हणाली की ” मुख्यमंत्री ” झाल्यासारखा वाटत.. आणि लग्नाला एक Continue reading

Dada Kondke is behind Apple’s success

Dada Kondke is behind Apple’s success. How? Steve Jobs asked Dada my products are not successful. Kai karu? Dada said ” i ghaal” Then came iMac, iPhone, iPad, ipod  etc