Archives for 

Marathi Forwards

facebook वर पटलेली प्रेयसी, प्रियकराला फ़ोन करते

 facebook वर पटलेली प्रेयसी, प्रियकराला फ़ोन करते… प्रेयसी-काय करतोस? प्रियकर – हॅलो ,दाढी करतोय. प्रेयसी -मी जेव्हा फोन करते, तेव्हा तु दाढीच करत असतो. तु कीती वेळा दाढी करतोस दिवसातुन? प्रियकर – 30 ते 40 वेळा. प्रेयसी- वेडा आहेस का तु ? प्रियकर -नाही मी वेडा नाही…. मी न्हावी आहे. Continue reading →

Patil jokes: पाटील अमेरिकेला गेला

 पाटील अमेरिकेला गेला तिथे एका बिल्डिंग ला आग लागली.. पाटील फायर ब्रिगेडला- तुम्ही माणसांना खाली टाका मी पकडतो.. आधी पाटीलने एक बाईला झेललं नंतर एका मुलाला नंतर एका माणसाला. नंतर एका नीग्रो ला वरतून फ़ेकलं.. पाटीलानी त्याला सोडून दिलं आणि ओरडला.. . . , , . . , . . अरे जे जळालेत त्यांना नका […] Continue reading →

ख़ास मासे खाणाऱ्यांसाठी

 नक्की वाचा : ख़ास मासे खाणाऱ्यांसाठी…..!!! ———————————————- स्पेशल : मासे खरेदी संबंधित काही महत्वाच्या टिप्स : कोणत्याही प्रकारचे मासे घेताना घट्ट बघून घ्यावेत. मासे बोटाने दाबल्यास खड्डा पडला तर तर ते शिळे, खराब समजावेत. • पापलेट : —————- रंगाने सफेद व चमकदार दिसणारी पापलेट ताजी असतात. पापलेट घेताना त्यांच्या डोळ्याखालील भाग दाबून पाहावा. सफेद पाणी […] Continue reading →

एक दिवशी चिमणी ने मधमाशीला विचारले

 एक दिवशी चिमणी ने मधमाशीला विचारले की तु इतक्या मेहनती मध बनवतेस आणि मानसं ते तुझ्यापासुन तो मध हिसकावून घेतात तुला वाईट नाही वाटत का? तेव्हा मधमाशी खुप सुंदर उत्तर देते……….. ती म्हणते मानसं फक्त मी बनवलेला मध घेउन जातात मध बनवण्याची कला नाही घेवु शकत……… या संपूर्ण जगात कोणीही तुमची नक्कल करू शकतो पण […] Continue reading →

या दिवाळीत बाजारात आलेले. नवीन फटाके

 या दिवाळीत बाजारात आलेले. नवीन फटाके… १) आण्णारीया : हा फटाका सुरुवातीला सुर्रर्र्र्र असा आवाज करत रोषणाई करतो. नंतर एकदम शांत. वाटते सगळा अंधार संपला आता.नंतर लक्षात येते अंधार तसाच कायम आहे २) केजरबाण :  अतिशय डेंजर फटाका.. काडी लावून लगेच लांब पळावे. काडी लागायच्या आधीच जोरदार आवाज करत आकाशात जातो. मोठ्ठा आवाज करतो. आणि […] Continue reading →

माणसे” प्रेम करण्यासाठी असतात

 “माणसे” प्रेम करण्यासाठी असतात….. आणि “पैसा” वापरण्यासाठी असतो……. पण हल्लीच्या युगात गडबड अशी झाली आहे कीं, “पैशावर” प्रेम केले जात आहे…. आणि “माणसे” वापरली जात आहेत……..!!! आयुष्य जगण्याच्या २ पध्दती: पहिली – जे आवडते ते               मिळवायला शिका. दुसरी –   जे मिळवले आहे तेच               आवडून घ्यायला शिका. नेहमी इतरांशी स्वतःची तुलना करत बसू नका…… […] Continue reading →

वर्हाडी (विदर्भ) स्पेशल

 वर्हाडी (विदर्भ) स्पेशल    ———————————————- येका मानसाले गनपती परसन्न झाला, गनपती नं थ्या मानसाले इचारलं “का पायजे रे भाउ तुले..?” थ्यो मानुस म्हनला का “देवा मले न्यानो पायजेन….” गनपती म्हनला “अबे भैताडा, म्या उंदरा वरुन फिरतो, माहा बाप नंदि वरुन फिरते, माही माय वाघा वरुन फिरते, माहा भाउ मोरा वरुन फिरते, अन् तुले वाटते का बे […] Continue reading →

Collection of Marathi jokes

 कावळा सरळ का उडतो? कारण तो विचार करतो की उगाचच… ‘का-वळा’? 😂 📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼 जर २५ रुपयाला पाव भाजी मिळते तर १०० रुपयाला काय मिळेल? : : : : : : : फुल भाजी ———————— 📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼 होटेल मध्ये ठेवलेली झाडे वाढत का नाहीत…?? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. कारण […] Continue reading →

Marathi Forwards: Nice Thought for Life

 Nice Thought for Life… — बारमाही कधीही वादळवारे, पाऊस पडणाऱ्या एका प्रदेशात एका धनिक शेतकऱ्याला घरकामासाठी, तबेला व घोड्यांची निगा राखण्यासाठी एक नोकर हवा होता. एका सकाळी एक मरतुकडासा मुलगा त्याच्याकडे आला. त्याने नोकरी मागितली. “तू काय काय करू शकतोस?’ असे मालकाने थोड्याशा टाळण्याच्या सुरातच त्याला विचारले. मुलगा म्हणाला, “वादळीवाऱ्यासह गडगडाटी धुवाधार पाऊस पडत असताना […] Continue reading →